Jaarverslag 2019

 

Het verheugt ons u opnieuw een jaarverslag voor te kunnen leggen, dat niet alleen de bandbreedte van onze diensten en producten en de hoge bereidheid en het vermogen om prestaties te leveren van onze inmiddels bijna 4.000 medewerksters en medewerkers wereldwijd beschrijft, maar ook, zoals de afgelopen jaren, een financieel succesvol boekjaar in cijfers illustreert.

 

Basis van dit succes is vooral het vertrouwen van onze klanten in ons. Wij groeien sterk met nieuwe, innovatieve dienstverleningen bij onze bestaande klanten, waarmee wij samen individuele oplossingen ontwikkelen om zo de relatie als partners duurzaam te bestendigen. Dankzij de talrijke presentaties op beurzen en onze goede reputatie in de branche slagen wij er echter even regelmatig in om relaties aan te knopen met nieuwe klanten. Hier geeft vaak de hogere flexibiliteit en snelheid van ons team gepaard met een in het oog springende leverperformance en materiaalbeschikbaarheid de doorslag. Natuurlijk profiteren wij ook van de algemeen goede conjunctuur, die voor de meeste van onze klanten in het boekjaar 2019 groei heeft gegenereerd, en waarvan wij ons graantje konden meepikken. 

 

HANSA-FLEX heeft het afgelopen jaar de focus scherper op de digitalisering gericht en baanbrekende projecten opgezet. Niet alleen om ‘achter de schermen’ processen productiever te organiseren, maar ook om nieuwe service aanbiedingen in het leven te roepen, die de activiteiten van onze klanten branche overkoepelend verlichten en nut opleveren. Deze projecten vergen intern hoge capaciteiten, zijn in een concurrentiële omgeving evenwel een goede investering en garanderen ook in de toekomst de hoge competentie om ze om te zetten in de praktijk, die elke klant van zijn partner verwacht. 

 

Onze commerciële activiteit is in Duitsland en ook in het buitenland verder organisch gegroeid. Daarbij hebben sommige nationale ondernemingen zich uitstekend ontwikkeld en hun leiderschap in de lokale markt verder uitgebouwd. Natuurlijk zijn er echter ook een aantal landen, waar wij het marktpotentieel nog niet voldoende ten volle benutten. Wij groeien in het buitenland sneller dan in het binnenland; Engeland is 2019 goed gestart en wij werken momenteel aan nieuwe ondernemingen in Ierland en India. 

 

In Duitsland hebben wij onze productiegebieden vervaardiging van speciale armaturen en twee centra waar buizen worden gebogen procestechnisch beter op elkaar afgestemd en zullen we door een bijkomend gebouw de productiviteit nog verder verhogen. We zijn er eveneens in geslaagd om in de industriële service duidelijk te groeien en de dienstverleningen en daarmee de actieve klantenbasis succesvol uit te breiden. 

 

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar onze klanten voor hun partnerschap en hun vertrouwen – net zozeer echter uitdrukkelijk naar al onze gemotiveerde medewerksters en medewerkers, die dit behaalde succes met hoog engagement en continue focus op de klant mogelijk hebben gemaakt.